top of page
NasSenator.png

Volební Program

Původně jsem tady chtěl sepsat svůj volební program. Jenže ten může v průběhu času vyblednout, pod tlakem okolností pozbýt naléhavosti a co si budeme povídat, často je spíš odrazem aktuálních voličských potřeb v regionu než skutečným obrazem kandidáta. Zkusím vám proto po pravdě říct, z čeho mám já osobně už dlouho radost a co mě naopak trvale trápí. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jsem nadšený, jak se naše země a její hlavní město za posledních třicet let proměnily k lepšímu. Ale nemůžu se zbavit pocitu, že jsme mohli a měli být mnohem dál!

Je skvělé, že před před třiceti lety padla vláda jedné strany. Je ale hrozivé, že se naše dnešní vláda opírá o hlasy komunistů a extrémistů a přenechává jim stále více prostoru.


Je velkou výhrou, že u nás máme svobodné volby. Jejich vítěz ale nesmí stát nad nad pravidly a zákony naší země.


Mám velkou radost, že se naše společnost po listopadu 89 rozhodla vrátit mezi nejvyspělejší země Evropy. Někdy mě ale děsí pocit, že současní kormidelníci ztratili kurs.


Jsem rád, že máme nezávislou justici a státní správu, ale obávám se, že současná moc by nejradši i je zařadila do svých služeb.

Jsem hrdý na to, že máme nejlepší média veřejné služby ze všech zemí Visegrádu, ale trápí mě, jak snadno a rychle o ně můžeme přijít.

Výše uvedená šesterka zjevně není vzorovým programovým prohlášením. Jde o poctivé vyznání mých dlouhodobých postojů. A zároveň závazek, že ty dobré věci budu ze všech sil bránit a s tím, co mně dělá starost, stejně usilovně bojovat.

 

A co pro to hodlám dělat v Senátu?

Senátorské Desatero

1.

2.

3.

4.

V Senátu budu vždy důsledně hájit ústavu této země a vládu práva.

Budu usilovně bránit snahám o posilování centrální moci na úkor parlamentu a místních samospráv.

Při přijímání zákonů budu hájit občanské svobody a nezávislost státních i veřejnoprávních institucí.

 

Připravím nový zákon o médiích veřejné služby, který posílí jejich nezávislost na vládní moci.

Budu usilovat o změnu stavebního zákona tak, aby občany a místní samosprávy nepřipravil o možnost ovlivnit, co a jak se u nich postaví.

5.

A co můj volební obvod?

Každý senátor je u nás zvolený za konkrétní volební obvod. Jsem přesvědčený, že tento obvod nemůže používat jen jako výtah do horní komory a musí za něj přijmout i určitou odpovědnost. Co tedy budu dělat ve svém obvodu?

6.

7.

8.

9.

Vzhledem k enormnímu zájmu velkých developerských a podnikatelských skupin o bytovou výstavbu v této části Prahy, prosadím zpracování závazného plánu, který jasně stanoví podmínky, bez jejichž splnění nebude možné ve výstavbě pokračovat.

Budu usilovat o to, aby byla výrazně posílena zejména dopravní a zdravotnická infrastruktura, stejně jako veřejná vybavenost, které jsou v tomto území dlouhodobě podfinancované a do budoucna zcela nedostatečné. Na těchto investicích se musí podílet i investoři, kteří zde plánují realizovat svoje zisky.

Budu požadovat investice do rozšíření místních kulturních a volnočasových zařízení, kterých je v této části Prahy zoufalý nedostatek.

Budu podporovat komunitní projekty, které umožňují, aby se lidé mohli vzájemně potkávat a trávit svůj čas smysluplně tam, kde jsou doma.

Spolupráce

10.

A konečně… Jako senátor, politik i občan mohu v každém případě slíbit:

Budu usilovat o co nejužší spolupráci demokratických stran, protože jedině tak můžeme odvrátit hrozící opětovné nastolení monopolu moci jedné strany nebo hnutí a z něho plynoucí úpadek celé země.

  • Facebook
  • Twitter Sociální Icon
bottom of page